ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

    Ο υπερρεαλισμός, μια επαναστατική σχολή, που ξεκίνησε από τη Γαλλία το 1924, όταν ο Μπρετόν δημοσίευσε το πρώτο της μανιφέστο.

    Ο υπερρεαλισμός, επηρεασμένος από τις θεωρίες του Φρόιντ  για το ασυνείδητο, και τα όνειρα., πίστευε ότι με τη συγχώνευση του ονείρου και της πραγματικότητας θα κατέληγε σε ένα είδος απόλυτης πραγματικότητας, μιας υπερπραγματικότητας. Οι υπερρεαλιστές ποιητές χρησιμοποιούσαν στην πρώτη περίοδο την αυτόματη γραφή, για να καταγράφουν τη σκέψη τους, χωρίς κανένα λογικό έλεγχο.

    Τα κύρια χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού είναι τα εξής:

·        Ελευθερία στη μορφή.

·        Απουσία θέματος.

·        Απουσία λογικού ειρμού και ελέγχου.

·        Παράτολμοι συνδυασμοί εικόνων και λέξεων που βασίζονται στην αυθαιρεσία και στην τύχη.

·        Απουσία στίλης.